Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły 2017

Straż Miejska w Cieszynie rozpoczęła coroczną akcję "Bezpieczna droga do szkoły" skierowaną do uczniów klas młodszych cieszyńskich "podstawówek". Cykl spotkań, które odbywać się będą w miesiącu wrześniu, zaingurowało spotkanie w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, które miało miejsce 06.09.2017r. Tradycyjnie w miesiącu wrześniu strażnicy miejscy udają się z wizytą do wszystkich szkół podstawowych miasta Cieszyna. Celem spotkań będzie zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zaprezentowanie wpływu elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. Prelegenci zwrócą również uwagę uczniów na niebezpieczeństwa z jakimi mogą się spotkać w różnych miejscach. Przekażą jak należy postępować w sytuacjach zagrażających ich życiu bądź zdrowiu oraz zapoznają z numerami alarmowymi. Spotkania uatrakcyjni przygotowana przez Straż Miejską w Cieszynie prezentacja multimedialna pt."Bezpieczna droga do szkoły". Dodatkowo uczniowie klas najmłodszych otrzymają od strażników elementy odblaskowe podnoszące ich bezpieczeństwo.