Akcja profilaktyki narkotykowej

W ramach Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa miasta Cieszyna w Domu Narodowym odbyła się akcja profilaktyki narkotykowej. Tym razem skierowana ona była do uczniów cieszyńskich gimnazjów. Celem akcji jest przeciwdziałanie narkomanii poprzez pokazanie młodzieży perspektywy zdrowego, godnego, aktywnego stylu życia i drogi do sukcesów bez zażywania substancji uzależniajacych. W jej ramach w dniu dzisiejszym (06.12.2016r) gimnazjaliści Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie oraz Gimnazjum nr 1 obejrzeli spektakl multimedialny pt."Żyj poza klatką", wystawiany przez przedstawicieli Fundacji "Głos Ewanegelii" z Warszawy. Działalność organizacji skupia się na kształtowaniu i propagowaniu humanitarnych postaw życiowych, społecznej wrażliwości na los osób zagubionych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży. Współorganizatorami tegorocznej akcji są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" a gospodarzem jest Straż Miejska w Cieszynie. W dniu jutrzejszym, tj. 07.12.2016r w w/w akcji wezmą udział uczniowie pozostałych gimnazjów miasta Cieszyna.