Akcja Znicz 2017

Z uwagi na nadchodzący dzień Wszystkich Świętych, wzorem lat ubiegłych Straż Miejska w Cieszynie bierze udział w policyjnej Akcji Znicz 2017. Działania strażników miejskich skierowane będą na ochronę porządku publicznego, przeciwdziałaniu kradzieżom dekoracji grobów oraz dewastacji mienia zarówno w dzień jak i w nocy. Patrole SM zwrócą też uwagę na porządek w ruchu drogowym. Stąd Straz Miejska w Cieszynie apeluje do kierowców: W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH CMENTARZE PRZYPOMINAMY KIEROWCOM ABY POZOSTAWIALI SWE POJAZDY NA SPECJALNIE WYZNACZONYCH PARKINGACH ORAZ W MIEJSCACH GDZIE PARKOWANIE JEST DOZWOLONE. POSTÓJ NIEZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BĘDZIE BEZWZGLĘDNIE KARANY.