Aktualności

 • Handel w miejscu niedozwolonym

  W dniu 09.04.2011r patrol straży miejskiej interweniował na ul. Stawowej w związku ze zgłoszeniem o handu w miejscu niedozwolonym.
 • Wybryk nieobyczajny

  W dniu 09.04.2011 strażnicy interweniowali na ul. Michejdy w związku ze zgłoszeniem o leżącej kobiecie na chodniku.
 • Niszczenie zieleni miejskiej

  W dniu 07.04.2011r patrol straży miejskiej interweniował na ul. Skrajnej w związku z postojem samochodów na zieleńcu.
 • Podrzucone śmiieci

  W dniu 05.04.2011r strażnicy interweniowali przy ul. Kraszewskiego, gdzie według zgłoszenia mieszkańców zostały podrzucone śmieci.
 • Odholowany pojazd

  W dniu 04.04.2011r strażnicy udali się na ul. 3- go Maja w związku ze zgłoszeniem o tamowaniu wyjazdu z posesji.
 • Podrzucone śmieci

  W dniu 02.04.2011r strażnicy interweniowali przy ul. Błogockiej, gdzie według zgłoszenia mieszkańców zostały podrzucone śmieci.