Aktualności

 • Wywrócił Toi-Toia

  W dniu 10.03.2017r strażnicy miejscy interweniowali w rejonie skrzyżowania ulic Chrobrego i Kubisza w związku ze zgłoszeniem o osobie, która przewróciła przeznaczoną do użytku publicznego toaletę typu "Toi-Toi", która była ustawiona w rejonie tymczasowego dworca przesiadkowego.

 • Zaśmiecony teren

  W dniu 11.03.2017r patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku na terenie zielonym znajdującym się w rejonie ulicy Kossak-Szatkowskiej.

 • Zanieczyszczona droga

  W dniu 08.03.2017r patrol Straży Miejskiej interweniował na ulicy Mlecznej w związku z zanieczyszczeniem drogi.

 • Pomogli młodej sowie

  W dniu 05.03.2107r podczas patrolowania Parku Świętej Trójcy strażnicy miejscy zauważyli na ziemi pisklę sowy.

 • Zanieczyścił miejsce publiczne

  26.02.2017r strażnicy miejscy patrolujący ulicę Matejki stwierdzili mężczyznę, który dopuścił się zanieczyszcenia miejsca publicznego moczem.

 • Złamany słup

  Patrol Straży Miejskiej interweniował w dniu 25.02.2017r na ulicy Frysztackiej w sprawie złamanego słupa, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów.