Aktualności

 • Wybryki nieobyczajne

  W dniu 16.04.2017 dyżurny KSM otrzymał telefoniczne zgłoszenie o leżącym w rejonie skrzyżowania ulic Stalmacha z Sienkiewicza mężczyźnie.

 • Zaśmiecone tereny

  W dniu 02.04.2017r strażnicy podczas patrolowania miasta stwierdzili nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku przy ulicy Stawowej oraz Hajduka.

 • Sprawca nielegalnego plakatowania ukarany

  W dniu 29.03.2017r dyżurny Komendy Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o znajdujących się na kilku ulicach w rejonie Małej Łąki, plakatach które miały być umiesczone na słupach telefonicznych i energetycznych. 

 • Palili odpady w piecu

  W dniu 15.03.2017r dyżurny KSM otrzymał zgłoszenie o uciążliwym zapachu oraz dymie, który miał się wydobywać z komina jendego z bydynków mieszczących się przy ul. Mała Łąka.

 • Spożywali alkohol w miejscu zabronionym

  W dniach 13 i 14.03.2017r strażnicy miejscy interweniowali w stosunku do osób które, piły alkohol w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych.

 • Wywrócił Toi-Toia

  W dniu 10.03.2017r strażnicy miejscy interweniowali w rejonie skrzyżowania ulic Chrobrego i Kubisza w związku ze zgłoszeniem o osobie, która przewróciła przeznaczoną do użytku publicznego toaletę typu "Toi-Toi", która była ustawiona w rejonie tymczasowego dworca przesiadkowego.