Aktualności

 • Wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej(jeden wakat).

 • Strażnicy reagują …

  W dniu 11.12.2018r uwagę strażnika pełniącego służbę na posterunku „Dworzec Cieszyn” zwrócił uwagę nietypowo zachowujący się mężczyzna......

 • Strażnicy pomagają osobom bezdomnym

  Zima to trudny okres dla ludzi bezdomnych. Strażnicy miejscy w Cieszynie codziennie podejmują działania by w razie potrzeby pomóc takim ludziom.

 • Zaśmiecony teren

  W dniu 04.12.2018r patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Stawowej.

 • Kontrola sanitarno- porządkowa

  W dniu 06.12.2018rr na jednej z posesji przy ul. Szarotka patrol straży miejskiej przeprowadził kontrolę sanitarno - porządkową, z której sporządzono protokół.

 • ujęcie osoby poszukiwanej

  W dniu 12.11.2018r strażnicy ujęli osobę poszukiwaną przez KPP w Cieszynie.