Dane osobowe

Administrator danych osobowych – Straż Miejska w Cieszynie

informuje, że:

1. przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją ustawowych zadań odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku .

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu oraz sprostowania danych, żądania usunięcia danych, jeżeli dane te nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. przetwarzanie danych osobowych związanych ze znakowaniem rowerów odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku .

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .

Dane administratora danych osobowych:

Straż Miejska w Cieszynie; 43-400 Cieszyn ul. Limanowskiego 7; tel. +48 33 857 94 01; e-mail: komendant@sm.cieszyn.pl

Dane inspektora ochrony danych osobowych:

Tomasz Piwocha 43-400 Cieszyn ul. Limanowskiego 7, tel: +48 33 857 94 00; e-mail:  iodo@sm.cieszyn.pl