Duże zainteresowanie akcją "Bezpieczny rower"!!!

 

 

 

Duże zainteresowanie akcją "Bezpieczny rower"!!!

Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja "Bezpieczny rower"- znakowanie rowerów metodą "syntetycznego DNA" na moście granicznym "Przyjaźni". Akcja przeprowadzona została w dniach 19 i 20 maja przez Straż Miejską w Cieszynie i Mestską Policie Cesky Tesin w ramach Projektu nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290, współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Strażnicy miejscy obu miast przez dwa dni znakowali rowery na moście "Przyjażni" nieprzerwalnie w godzinach od 10:00 do 17:00. Efektem ich pracy było oznakowanie 205 rowerów (105 po stronie polskiej i 100 po czeskiej). Właściciele jednośladów po oznakowaniu roweru otrzymywali legitymację potwierdzającą znakowanie, opaski odblaskowe oraz ulotki informujące o projekcie i różnicach w przepisach obowiązujących rowerzystów po obu stronach granicy. Nadmienić należy, że znakowanie jednego roweru trwało ok 10 – 20 minut, w zależności od czystości roweru i sprawności właściciela w wypełnianiu formularzy. Osoby, które nie zdążyły w przewidzianym czasie oznakować swoich rowerów zostały poinformowane, że będą mogły to zrobić w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Akcja znakowania rowerów na moście granicznym nie była ostatnią. Straż Miejska planuje w tym roku kilka podobnych akcji, o których będzie informować na swojej stronie internetowej www. sm.cieszyn.pl oraz w mediach lokalnych. W galerii strony internetowej Straży Miejskiej zamieszczone zostały zdjęcia obrazujące przebieg akcji.

Przypominamy, że znakowanie rowerów syntetycznym DNA, to metoda polegająca na naniesieniu niewidocznego dla oka specjalnego środka z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz wprowadzeniu oznakowanego roweru do lokalnego rejestru, a nastepnie zarejestrowaniu w Narodowym Rejestrze REFIZ. Podczas znakowania rowerów wypełniany jest formularz rejestracyjny, a właściciel otrzymuje legitymację rejestru. Ponadto właściel wypełnia oświadczenie zezwalajace na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnia oświadczenie o nabyciu roweru. Formularze oświadczeń są przygotowane przez znakujących. Proponowana ochrona rowerów jest nowoczesnym sposobem prewencji, który ma przede wszystkim na celu zapobieganie kradzieżom oraz łatwą identyfikację właściciela odnalezionego roweru.

Wymagania wobec osób pragnących oznakować rower przez Straż Miejską w Cieszynie:

  • ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego (dokument potwierdzający tożsamość),

  • faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru (wypełniane w miejscu znakowania),

  • zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru (wypełniane w miejscu znakowania),

  • czysty, przepisowo wyposażony rower.

Aby oznakować rower, wystarczy śledzić informacje zamieszczane w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Cieszynie http://sm.cieszyn.pl. i pojawić się z jednośladem we wskazanym w komunkacie miejscu lub zgłosić chęć oznakowania roweru w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie (dane kontaktowe na http://sm.cieszyn.pl.).

Galeria: http://www.sm.cieszyn.pl/znakowanie-rowerow.html