Duże zainteresowanie znakowaniem rowerów!

 

 

 

 

Duże zainteresowanie akcją "Bezpieczny rower"!!!

Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja "Bezpieczny rower"- znakowanie rowerów metodą "syntetycznego DNA" na cieszyńskim Rynku. Akcja przeprowadzona została w dniu 11 lipca przez Straż Miejską w Cieszynie  w ramach Projektu nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290, współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Efektem ich pracy było oznakowanie 21 rowerów. Właściciele jednośladów po oznakowaniu roweru otrzymywali legitymację potwierdzającą znakowanie, opaski odblaskowe oraz ulotki informujące o projekcie i różnicach w przepisach obowiązujących rowerzystów po obu stronach granicy. Nadmienić należy, że znakowanie jednego roweru trwało ok 10 – 20 minut, w zależności od czystości roweru i sprawności właściciela w wypełnianiu formularzy. Osoby, które nie zdążyły w przewidzianym czasie oznakować swoich rowerów zostały poinformowane, że będą mogły to zrobić w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  Straż Miejska planuje w tym roku kilka podobnych akcji, o których będzie informować na swojej stronie internetowej www. sm.cieszyn.pl oraz w mediach lokalnych. W galerii strony internetowej Straży Miejskiej zamieszczone zostały zdjęcia obrazujące przebieg akcji.

Przypominamy, że znakowanie rowerów syntetycznym DNA, to metoda polegająca na naniesieniu niewidocznego dla oka specjalnego środka z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz wprowadzeniu oznakowanego roweru do lokalnego rejestru, a nastepnie zarejestrowaniu w Narodowym Rejestrze REFIZ. Podczas znakowania rowerów wypełniany jest formularz rejestracyjny, a właściciel otrzymuje legitymację rejestru. Ponadto właściel wypełnia oświadczenie zezwalajace na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnia oświadczenie o nabyciu roweru. Formularze oświadczeń są przygotowane przez znakujących. Proponowana ochrona rowerów jest nowoczesnym sposobem prewencji, który ma przede wszystkim na celu zapobieganie kradzieżom oraz łatwą identyfikację właściciela odnalezionego roweru.