Gorąca herbata dla bezdomnych

 

 

Przez cały okres zimowy, a zwłaszcza w czasie mrozów strażnicy miejscy kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych proponując im pomoc. W tym zakresie współpracują z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie strażnicy kontrolujący miejsca przebywania bezdomnych wyposażeni są  w termosy z ciepłą herbatą. W akcję włączyło się również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie przekazując na ten cel termosy i herbatę. Osoby bezdomne przeważnie nie chcą korzystać z noclegowni i odmawiają przyjęcia takiej pomocy. W takiej sytuacji można jedynie wesprzeć ich gorącą herbatą i monitorować miejsca ich przebywania.