INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI/ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE PADŁYCH ZWIERZĄT

 

Gmina Cieszyn realizując obowiązki wskazane w art.3 ust.2 pkt 15(gminy zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie), ma zawartą umowę z Firmą Handlową Beata Kowalczyk, prowadzącą Schronisko dla zwierząt "AZYL" w Cieszynie na świadczenie usług zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych, znajdujących się na nieruchomościach i drogach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta Cieszyna. Nadzór nad realizacją umowy został powierzony Straży Miejskiej w Cieszynie.

W związku z powyższym zgłoszenia dotyczące zwłok padłych zwierząt, znajdujących się na nieruchomościach i drogach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta Cieszyna, należy kierować do Straży Miejskiej na bezpłatny nt tel. 986. Natomiast w sprawie usuwania zwłok padłych zwierząt, znjdujących się na innych nieruchomościach i drogach, należy kontaktować się bezpośrednio ze Schroniskiem dla zwierząt "AZYL" w Cieszynie(tel. +48 603 850 137) lub ze Strażą Miejską(tel. 986).