Jakie interwencje podejmują strażnicy miejscy z Cieszyna? Część 2

 

W powszechnej opinii, choć niekoniecznie słusznej strażnicy miejscy mają łatwą pracę, ot wypisać wezwanie dla kierowcy, nałożyć mandat za nieprawidłowe parkowanie i w zasadzie to wszystko. Rzeczywistość pokazuje jednak inne oblicze służby na rzecz społeczności lokalnej. Oto część druga przeglądu, wybranych, interwencji z października 2018.

W pierwszej części zwróciliśmy uwagę na interwencje związane z ochroną środowiska i paleniem tytoniu w miejscach gdzie jest to zabronione, kolej na działania związane z zakłóceniami porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub spożywające alkohol w miejscach publicznych.

 

8 interwencji na Dworcu Cieszyn

Pomiędzy 2 października a 28 października strażnicy miejscy ośmiokrotnie podejmowali interwencje wobec osób usiłujących spożywać, bądź spożywających alkohol na Dworcu Cieszyn. Wszyscy sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi.

 

Park Św. Trójcy

10 października 2018 r. na ulicy Michejdy, w parku Świętej Trójcy – strażnicy ujęli dwie nieletnie osoby spożywające alkohol. Młodych ludzi, odebrali z Komendy Straży Miejskiej w Cieszynie, ich rodzice. Stosowne zawiadomienia trafiły do cieszyńskiej Policji i szkół.

 

W samo południe w Urzędzie Miasta Cieszyna

11 października 2018r. Około godziny 11.45 dyżurny Straży Miejskiej w Cieszynie otrzymał zgłoszenie o awanturze w Urzędzie Miasta. Patrol, który przyjechał na miejsce, zastał mężczyznę, który krzyczał, zaczepiał klientów Urzędu, a jednej z kobiet chciał odebrać teczkę
z dokumentami. Z uwagi na stan nietrzeźwości oraz zachowanie zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia, trafił do OPPA w Bielsku Białej, do wytrzeźwienia. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

 

Agresywny Pacjent Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

19 października 2018 r. dyżurny Straży Miejskiej w Cieszynie otrzymał informację, o konieczności wsparcia patrolu Policji podczas interwencji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Okazało się, że na oddziale jest awanturujący się, nietrzeźwy mężczyzna zakłócający spokój i porządek publiczny. Strażnicy, wspólnie z Policjantami obezwładnili mężczyznę, który następnie trafił do wytrzeźwienia w OPPA w Bielsku Białej. Sprawa znajdzie swój epilog w sądzie.

 

Interwencja na Placu Londzina

Na podstawie obserwacji operatora monitoringu miejskiego, ujęto trzy osoby spożywające alkohol w miejscu niedozwlonym. Sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi.

 

Ranny mężczyzna na ul. Melchiora Grodzieńskiego

25 października 2018r. W trakcie rutynowego patrolu strażnicy miejscy znaleźli na ul. Melchiora Grodzieckiego, mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, który, dodatkowo miał uraz głowy. Mężczyzna trafił, dzięki pomocy Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Śląskiego w Cieszynie a następnie, po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej, do wytrzeźwienia w OPPA w Bielsku Białej. Sprawa również znajdzie swój epilog w Sądzie. Podobnie będzie w przypadku kolejnych osób, które dopuściły się czynów nieobyczajnych 5 października - na ul. Sarkandra, 7 października - na ul. Zamkowej, 12 października – na ul. Stawowej, 15 października - na Placu Wolności, 18 października – na ul. Szersznika i 28 października – na ul. Przykopa.

 

Jak widać, praca strażnika miejskiego, to nie tylko interwencje drogowe, ale przede wszystkim działania wobec osób naruszających przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku, łamiących zasady wynikające z ustawy o ochronie środowiska, o ochronie przed skutkami palenia tytoniu, czy nadużywających alkoholu, by wymienić tylko te najczęściej się powtarzające.