Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

 

W Cieszynie, podczas kontroli miasta strażnicy spotykają się z łamaniem prawa przez osoby nie posiadające takich kart. Straż Miejska apeluje aby osoby nie posiadające karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych nie stawali na niebieskich kopertach gdyż są one przeznaczone tylko i wyłączenie dla osób niepełnosprawnych - posiadających kartę.

Karta Parkingowa to dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. kopertach. Jest wydawana na konkretną osobę lub placówkę ale nie "na samochód". Oznacza to, że mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne do których została ona przypisana. Karta ta obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

W przypadku ubiegania się o kartę parkingową osoba niepełnosprawna musi złożyć m.in. wniosek o wydanie karty parkingowej, fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

Osoby niepełnosprawne powinny umieścić kartę parkingową za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością tzw. kopert oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach, B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, B-3a zakaz wjazdu autobusów, B-4 zakaz wjazdu motocykli, B-10 zakaz wjazdu motorowerów, B-35 zakaz postoju,B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 zakaz postoju w dni parzyste, B-39 strefa ograniczonego postoju.

 

Więcej informacji na temat karty parkingowej dla niepełnosprawnych można przeczytać na stronie: www.niepelnosprawni.pl