Kontakt

Straż Miejska w Cieszynie
ul. Limanowskiego 7
43-400 Cieszyn
tel. (033) 857 94 00 lub (033) 479 49 70
fax. (033) 857 94 02
e-mail: sekretariat@sm.cieszyn.pl
NIP: 548-205-95-59

 

Komendant Straży Miejskiej

mgr Kazimierz Płusa

tel. (033) 857 94 00

 

Z-ca Komendanta

mgr Janusz Sikora

 

Komendant Straży Miejskiej przyjmuje

strony w sprawach skarg i wniosków we wtorki

w godz. 15.00 - 17.00

Bezpłatny telefon alarmowy całodobowy - 986