Kontrole autobusów

 

Od początku obostrzeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii – Covid-19 cieszyńscy strażnicy miejscy kontrolują realizację ograniczeń, nakazów i zakazów. Od dziś zwrócą szczególną uwagę na realizację obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji publicznej oraz obiektach obsługi podróżnych.

Każdego dnia patrol Straży Miejskiej będzie prowadził kontrolę w autobusach komunikacji miejskiej. Działania te będą prowadzone w autobusach różnych linii na terenie miasta, zmieniany będzie również czas i miejsca kontroli.

Przypominamy, że między innymi w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz budynkach służących do obsługi pasażerów został nałożony obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Lekceważenie tego obowiązku może przyczynić się do rozprzestrzeniania epidemii.


Osoby, które naruszą w/w przepisy będą przez strażników miejskich pouczane, ale w uzasadnionych przypadkach muszą się liczyć z wyciągnięciem konsekwencji wynikających z przepisów prawa.