Kopał i wywracał kubły uliczne

W dniu 25.12.2017r. około godz. 3.00 operator monitoringu miejskiego zauważył i zarejestrował za pomocą kamer, dwóch mężczczyn, którzy idąc ulicą Górny Rynek spożywali alkohol w miejscu zabronionym. Dodatkowo jeden z nich kopał i wywracał napotkane kubły uliczne. Swym naganym zachowaniem uniemożliwił korzystanie z urządzeń służących do utrzymania czystości, przeznaczonych do użytku publicznego. W związku z ujawnionymi wykroczeniami na miejsce natychmiast skierowany został patrol interwencyjny straży miejskiej, który dzięki zapisowi mionitoringu pozwalającemu na dokładną identyfikację sprawców, ujął ich na ulicy Regera. Oboje mężczczyn nie kryło swego zaskoczenia, gdyż z uwagi na porę nocną czuli się bezkarni. Sprawcy przyznali się do popełnionych wykroczeń za które zostali ukarani przez strażników mandatami karnymi.