Nie bądź obojętny, reaguj

Nie bądź obojętny, reaguj

Codziennie, każdy z nas może zobaczyć, ślady po kradzieżach drobnych elementów miejskiej infrastruktury, studzienek kanalizacyjnych, kabli, znaków drogowych. Brak, choćby studzienki kanalizacyjnej może spowodować groźny wypadek, w sytuacji skrajnej, ze skutkiem śmiertelnym … dlatego;

Jeżeli widzisz ...

· jak ktoś kradnie pokrywy studzienek kanalizacyjnych,

· Jak ktoś kradnie kable energetyczne,

· Jak ktoś niszczy znaki drogowe lub inne ważne dla bezpieczeństwa miasta przedmioty,

Jeżeli zauważyłeś ...

· Zniszczone znaki drogowe,

· Nie zabezpieczone studzienki kanalizacyjne lub teletechniczne,

· Miejsca niebezpieczne dla innych,

Zareaguj ...

· Krzycz,

· Zawiadom Policję lub Straż Miejską

Pamiętaj ...

· Brak reakcji to zgoda na działanie przypadkowych zabójców,

· Brak reakcji może spowodować, że ktoś może stać się ofiarą przypadkowych zabójców ...