Nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku

W dniu 05.12.2016r patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Hażlaskiej. Przedmiotowy teren zaśmiecony był między innymi elementami plastikowymi, elektrośmieciami, zużytymi oponami samochodowymi, butelkami, itp. odpadami. Z uwagi na powyższe, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Cieszyn, osobie odpowiedzialnej za przedmiotowy teren zostało wydane polecenie jego uprzątnięcia w wyznaczonym terminie.