Oblodzony chodnik

W dniu 31.01.2011r na ul. Szymanowskiego strażnicy stwierdzili nieprawidłowości w utrzymaniu chodnika. Na chodniku zalegał lód, który utrudniał poruszanie się pieszych. W wyniku podjętej interwencji przez Straż Miejską, osobie odpowiedzialnej wydano polecenie na oczyszczenie chodnika z lodu w trybie natychmiastowym.