Pili alkohol w miejscach zabronionych

W dniach 13.10. oraz 17.10.2017r patrole Straży Miejskiej interweniowały kolejno na płycie cieszyńskiego Rynku oraz Placu Teatralnym w stosunku do osób, które piły alkohol w miejscach objętych zakazem jego spożywania. W wyniku powyższych interwencji, łącznie sześciu sprawców wykroczeń, zostało ukaranych nałożonymi przez strażników mandatami karnymi.