Plakaty

W dniu 20.01.2011r. na ul. Liburnia patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w umieszczaniu plakatów. Plakaty były umieszczone na przystanku autobusowym w miejscach do tego celu niewyznaczonym i bez zgody zarządzającego. Ogłoszenia reklamowe pojawiły się w wielu miejscach Cieszyna m.in. przy ul. Głębokiej, Menniczej, Michejdy, Bobreckiej, Korfantego. Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia.