Ranne zwierzę

 

Napotkasz ranne zwierzę. Pamiętaj!

  • przede wszystkim zadbaj o swoje bezpieczeństwo

  • zadbaj o bezpieczeństwo innych

  • oznacz miejsce zdarzenia(trójkąt, światła awaryjne samochodu, kamizelka odblaskowa)

  • obiektywnie oceń sytuację

  • ranne zwierzę może być agresywne i niebezpieczne

  • powiadomo Straż Miejską pod nr telefonu 986

  • skorzystaj z nr telefonu alarmowego 112, gdy 986 jest zajęty