Rozłożenie mandatu karnego na raty

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE MANDATU NA RATY

|n|
  |n|
 1. |n|

  Zgodnie z Uchwałą LII/531/06 Rady Miasta Cieszyna z dnia 31.08.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych, jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia mandatu karnego kredytowanego na raty.

  |n|
 2. |n|
  |n|
  |n|
 3. |n|

  Jeżeli zostałeś ukarany mandatem karnym kredytowanym, a nie jesteś w stanie natychmiast (w ciągu siedmiu dni) zapłacić należności, to możesz zwrócić się z prośbą do Burmistrza Miasta o rozłożenie mandatu na dogodne dla Ciebie raty.

  |n|
 4. |n|
  |n|
  |n|
 5. |n|

  W tym celu musisz złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego wniosek. Do wniosku należy dołączyć: dowód opłacenia opłaty skarbowej (10zł) lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (zwalnia z opłaty skarbowej), dokumenty potwierdzające Twoją trudną sytuację materialną np.: zaświadczenie z Urzędu Pracy.

  |n|
 6. |n|
  |n|
  |n|
 7. |n|

  Należy jednak pamiętać, że w sytuacji nie zapłacenia którejkolwiek z rat w terminie - sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

  |n|
 8. |n|
|n|


|n|