Różnice w przepisach po obu stronach granicy - alkohol

Różnice w przepisach po obu stronach granicy.

Cieszyn i Czeski Cieszyn wydają się być jednym miastem. Pomimo tego w obu obowiązują odmienne przepisy prawne, między innymi dotyczące spożywania alkoholu.

Zbliża się lato, za oknem zielono i coraz cieplej. Z tych też powodów może przyjść nam ochota, by wraz ze znajomymi wybrać się na łono natury i wypić przysłowiowe piwko. Często na miejsce wypadu wybieramy teren sąsiadów zza Olzy. Nie trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że siadamy gdzieś na ławce w parku lub nad brzegiem rzeki, otwieramy piwko i gdy weźmiemy pierwszy łyk, zjawia się patrol Straży Miejskiej lub Policji, proponując mandat za „picie alkoholu w miejscu zabronionym”. Może się zdarzyć również, że nim zdążymy pociągnąć pierwszy łyk funkcjonariusze zarzucą nam „usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu zabronionym”.

Właśnie dla uniknięcia kosztownej przygody przedstawiamy poniżej przepisy regulujące kwestie spożywania alkoholu po obu stronach granicy.

Obowiązująca w Polsce ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jasno i klarownie wylicza miejsca, w których zakazane jest spożywanie alkoholu. Napojów wyskokowych nie powinniśmy zatem otwierać w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, na ulicach, placach i w parkach - za wyjątkiem miejsc przeznaczonych do spożycia alkoholu na miejscu. Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu obejmuje również szkoły oraz inne zakłady i placówki oświatowo-wychowawacze i opiekuńcze. Studenci przebywający w akademikach również powinni zachować abstynencję na ich terenie. Ustawa jako miejsca objęte zakazem sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu wymienia również zakłady pracy oraz miejsca zbiorowego żywienia pracowników oraz środki komunikacji publicznej (z wyłączeniem pociągowych bufetów). Zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje także w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i organy podległe MSW, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. Podkreślić należy, iż każda gmina może podjąć uchwałę rozszerzającą miejsca objęte zakazem spożycia alkoholu. Na chwilę obecną w Cieszynie taka uchwała nie została podjęta.

W przypadku nie stosowania się do obowiązujących zakazów ustawa oprócz kar pieniężnych (mandatów w wysokości 100 zł za spożywanie i od 20 zł do 500 zł za usiłowanie oraz grzywien sądowych od 20 zł do 5 000 zł) umożliwia także przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, co dla niejednego może stanowić najdotkliwszą karę.

Podobne ograniczenia dotyczące spożywania napojów alkoholowych obowiązują po czeskiej stronie granicy i zawarte są w nowej ustawie o ochronie zdrowia przed szkodliwością substancji odurzających, która zaczęła obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku. Zgodnie z tą ustawą Rada Miejska Czeskiego Cieszyna wyznaczyła dziewięć stref, w których przez cały rok zabronione jest spożywanie alkoholu. Miejscami tymi są:

 1. Centrum miasta (ograniczone ulicami: Hlavni /Główna/, Nadrażni /Dworcowa/, Strelnicni /Strzelnicza/, Nabrezi Miru /Nabrzeże Pokoju/).

 2. Masarykovy Sady, łącznie z małym parkiem przy Saunie. Strefa zaznaczona na powyższej mapce.

 3. Nabrezi Svobody /Nabrzeże Wolności/ a Nabrezi Miru (od mostu kolejowego po wejście do Parku Sikory).

 4. Svibice (dziecięcy plac zabaw ograniczony ulicami: Svibicka, Mladieżnicka, Polni).

 5. Park i Targ na ul. Smetanova.

 6. Park na Rozvoji oraz teren wokół kościoła i parku przy kościele na ulicy. Frýdecká.

 7. Teren wokół budynku Apostolskiej Cerkwi (od ogrodzenia w kierunku ul. Slovenska

  i chodnik w kierunku ogródków).

 8. Teren wokół Centrum Handlowego ograniczony ulicami Kopernikova i Ostavska.

 9. Teren wokół Domu Handlowego BILLA.

Nie stosowanie się do zakazów obowiązujących po czeskiej stronie granicy zagrożone jest mandatem do 1000 koron lub grzywną do 100 000 koron.

Warto zatem przed przystąpieniem do spożywania alkoholu pod przysłowiową chmurką dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście na danym terenie można zgodnie z prawem konsumować napoje wyskokowe.

 

Opracował: Zespół Transgraniczny ds Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Miast: Cieszyna i Czeskiego Cieszyna