Spadający tynk

W dniu 08.01.2011r przy ul. Pokoju strażnicy dokonali zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla zdrowia i życia człowieka. Z gzymsu budynku odpadł tynk na chodnik oraz jezdnię . Strażnicy stwierdzili, że stan elewacji budynku budzi wiele zastrzeżeń. W celu wyeliminowania zagrożenia miejsce zostało doraźnie zabezpieczone. Ponadto miejsce niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia zostało odpowiednio oznakowane przez zarządcę drogi. Osobie odpowiedzialnej wydano polecenie uprzątnięcia chodnika oraz skucia odparzonego tynku.