Spożywali alkohol w miejscach zabronionych

W dniach 18 i 24 maja 2017r strażnicy miejscy interweniowali na ulicach Plac Kościelny oraz Hławiczki w związku ze zgłoszeniami o osobach spożywajacych napoje alkoholowe w miejscach do tego nie wyznaczonych. Na miejscu interwencji w obu przypadkach zgłoszenia potwierdziły się. Sprawcy wykroczeń ze swe niezgodne z prawem czyny zostali ukarani mandatami karnymi.