Spożywali alkohol w miejscu publicznym

W dniu 23 i 25.04.2011r patrol straży miejskiej podjął czynności w stosunku do osób, które na ul. Stary Targ spożywały alkohol w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych. Wobec sprawców wykroczenia zostały zastosowane sankcje mandatowe.