Sprawca nielegalnego plakatowania ukarany

W dniu 29.03.2017r dyżurny Komendy Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o znajdujących się na kilku ulicach w rejonie Małej Łąki, plakatach które miały być umiesczone na słupach telefonicznych i energetycznych. Skierowany we wskazany rejon patrol Straży Miejskiej stwierdził, że plakaty reklamowe w znacznej ilości porozklejane zostały w miejscach do tego celu niewyznaczonych. Strażnicy miejscy ustalili osobę odpowiedzialną, która została ukarana mandatem karnym i zobligowana do usunięcia plakatów, które porozklejała w miejscach zabronionych. 

Straż Miejska przypomina, że ogłoszenia powinny być tylko wywieszone w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych i za zgodą właścicieli tych miejsc. Są to najczęściej tzw. słupy lub tablice ogłoszeniowe, gdzie powinny znaleźć się zarówno apele, afisze itp. plakaty, jak i drobne ogłoszenia, za pomocą których ludzie mogą się nawzajem informować.