Sprawy z którymi można zwracać się do Straży Miejskiej w Cieszynie

SPRAWY Z KTÓRYMI MOŻNA ZWRACAĆ SIĘ DO STRAŻY MIEJSKIEJ W CIESZYNIE
|n|

|n|

|n|

|n|
We wszelkich sprawach związanych z ochroną porządku publicznego na terenie Cieszyna można zgłaszać się osobiście w siedzibie komendy, mieszczącej się przy ul. Limanowskiego 7 w godzinach: 9:00- 18:00 oraz   telefonicznie, całodobowo pod numerami: (033) 85 79 400 lub 986 (tylko z obszaru miasta).
|n|
|n|
|n|
  |n|
 1. |n|

  potrzeba podjęcia interwencji w sprawach związanych z ochroną porządku publicznego, w szczególności:

  |n|
 2. |n|
|n|
  |n|
 • |n|

  zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

  |n|
 • |n|
 • |n|

  uciążliwości związane z bezdomnymi i żebrzącymi,

  |n|
 • |n|
 • |n|

  niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie miejsc publicznych, niewłaściwe gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych),

  |n|
 • |n|
 • |n|

  nieprawidłowy postój pojazdów, nieprawidłowości w ruchu pieszych, rowerzystów (motorowerzystów), pojazdów zaprzęgowych,

  |n|
 • |n|
 • |n|

  bezpańskie psy,

  |n|
 • |n|
 • |n|

  uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności publicznej,

  |n|
 • |n|
 • |n|

  spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

  |n|
 • |n|
|n|
  |n|
 1. |n|

  potrzeba udzielenia pomocy w sprawach dotyczących porządku publicznego.

  |n|
 2. |n|