Sprawy z którymi można zwracać się do Straży Miejskiej w Cieszynie

SPRAWY Z KTÓRYMI MOŻNA ZWRACAĆ SIĘ DO STRAŻY MIEJSKIEJ W CIESZYNIE

We wszelkich sprawach związanych z ochroną porządku publicznego na terenie Cieszyna można zgłaszać się osobiście w siedzibie komendy, mieszczącej się przy ul. Limanowskiego 7 w godzinach: 9:00- 18:00 oraz   telefonicznie, całodobowo pod numerami: (033) 85 79 400 lub 986 (tylko z obszaru miasta).
  1. potrzeba podjęcia interwencji w sprawach związanych z ochroną porządku publicznego, w szczególności

  • zakłócanie spokoju i porządku publicznego

  • uciążliwości związane z bezdomnymi i żebrzącymi,

  • niewłaściwe utrzymanie czystości (zaśmiecanie miejsc publicznych, niewłaściwe gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych),

  • nieprawidłowy postój pojazdów, nieprawidłowości w ruchu pieszych, rowerzystów (motorowerzystów), pojazdów zaprzęgowych,

  • bezpańskie psy,

  • uszkodzenia mienia i urządzeń użyteczności publicznej,

  • spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

  1. potrzeba udzielenia pomocy w sprawach dotyczących porządku publicznego.