Strażnicy udzielili pierwszej pomocy

W dniu 11.07.2017r  w godzinach południowych operator monitoringu miejskiego zauważył na ulicy Zamkowej leżącego na chodniku mężczynę. W związku z podejrzeniem zagrożenia zdrowia i życia nieruchomo leżącej osoby na miejsce natychmiast skierowano patrol Straży Miejskiej. Przybyli na miejsce strażnicy stwierdzili, iż poszkodowany prawdopodobnie uległ atakowi epilepsji. Upadając na chodnik dodatkowo doznał urazu głowy w wyniku czego chwilowo utracił przytomność. Funcjonariusze SM przystąpili do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał opatrzonego mężczyznę do szpitala.