Ujęto osoby posiadające narkotyki

W dniu 10.01.2018r strażnicy miejscy podczas patrolowania Parku Pokoju ujęli osoby, które posiadały przy sobie narkotyki oraz urządzenia do ich przetwarzania. W związku z ujawnionym przestępstwem zostałe one wraz z zabezpieczonym materiałem dowodowym przekazne wezwanym na miejsce policjantom. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Policja.