Urząd Miejski

 

URZĄD MIEJSKI
 RYNEK 1 (RATUSZ), 43-400 CIESZYN

Tel. centrala: 033 4794200

Fax 033 4794303

e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Ratusz, I piętro, pokój nr 7

Tel. 033 4794 21

e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału

Rynek 1, II piętro, pokój nr 30

Tel. 033 4794280

e-mail: finansowy@um.cieszyn.pl

 


 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJ

ul. Kochanowskiego 14, I piętro, pokój nr 11, 12, 13

Tel. 033 4794358

Fax 033 4794361

e-mail: inwestycje@um.cieszyn.pl

 

 WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU  MIASTA

Naczelnik Wydziału

Ratusz, II piętro, pokój nr 23

Tel. 033 4794250

e-mail: srm@um.cieszyn.pl


 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik Wydziału

Ratusz, parter, pokój nr 03

Tel. 033 4794230

e-mail:grunty@um.cieszyn.pl

 

 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Naczelnik Wydziału

Ratusz, I piętro, pokój nr 17

Tel. 033 4794270

e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl


|WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI

Naczelnik Wydziału

Ratusz, I piętro, pokój nr 3

43-400 Cieszyn

tel.(33) 4794 340,

  e-mail: kultura@um.cieszyn.pl

 

ZESPÓŁ DS. INFORMACJI

Ratusz, II piętro, pokój nr 23a

tel. (33) 4794 241

wr@um.cieszyn.pl

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału

ul. Kochanowskiego 14

Parter, pokój nr 7

Tel. 033 4794371

e-mail: sok@um.cieszyn.pl

 


| WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Wydziału

ul. Ratuszowa 1

Parter, pokój nr 1

Tel. 033 4794320

e-mail: modgik@um.cieszyn.pl


 URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

ul. Kochanowskiego 14

I piętro, pokój nr

Tel. 033 4794365

e-mail: usc@um.cieszyn.pl


MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Kochanowskiego 14, 43-400 CIESZYN

tel. (33) 4794 367

tel./fax: (33) 4794 367

e-mail: gcr@um.cieszyn.pl

 

 BIURO KONTROLI

Kierownik Biura

ul. Kochanowskiego 14, 43-400 CIESZYN

pokój nr 11

Tel. (33) 4794 390

e-mail: kontrola@um.cieszyn.pl

 

 BIURO PRAWNE

Ratusz, I piętro, pokój nr 2

Tel. 033 4794228

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Tel. 033 4794100

FAX 033 4794113

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl

www.zgk.cieszyn.pl


Dział Transportu

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Dyspozytor: Tel. 33 479 41 28


Dział Gospodarki Odpadami

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Tel. 33 479 41 33, 33 479 41 22

 

 Dział Gospodarki Ściekami

ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

Tel. 33 851 55 35, 33 851 54 44


Dział Cmentarzy, Zakład Pogrzebowy "Arkadia"

ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn

Tel. 33 852 11 36 (telefon całodobowy)
 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn

Tel. 033 8582890

Fax 033 8582890 w. 108

e-mail: mzdcieszyn@wp.pl

www.mzd.cieszyn.pl


Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego

ul. Liburnia 4,

Tel. 033 8582890 w. 103, 109, 114

 

Dział Wykonawstwa Drogowego

ul. Liburnia 4

Tel. 033 8582890 w. 111,113

 

Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta

ul. Liburnia 4

Tel. 033 8582890 w. 102

 

 Dział Targowisk Miejskich

ul. Stawowa 6

Tel. 033 8523653


Dział Głównego Mechanika

ul. Liburnia 4

Tel. 033 8582890 w. 110, 112

 

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH Spółka z o.o.

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

Tel. 033 8522560

e-mail: zbmcieszyn@iq.net.pl

www.zbm.cieszyn.pl


 Dział Lokalowy ZBM

ul. Liburnia 2

Tel. 033 8511886

Fax 033 8513363

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn

Tel. (033) 47 94 900 , 508 063 224

e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl

www.mops.cieszyn.pl

 

Filia nr 1
|n|ul. Srebrna 4 , 43-400 Cieszyn
|n|tel. (33) 852 3302

Filia nr 2

ul. Towarowa 6, 43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 01 55

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Al. Łyska 21, 43-400 Cieszyn

Tel./Fax 033 8522044

e-mail: mosir_c@poczta.onet.pl

www.mosir-cieszyn.pl

 

 BIBLIOTEKA MIEJSKA

ul. Głęboka 15, 43-400 Cieszyn

Tel./Fax 033 8520710

e-mail: biblioteka@um.cieszyn.pl

www.biblioteka.cieszyn.pl

 

 CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY "DOM NARODOWY"

Rynek 12, 43-400 Cieszyn

Tel./Fax 033 8512520, 8510711

e-mail: kultura@domnarodowy.pl

www.domnarodowy.pl


 KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA

 

ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

Tel. 033 8513841

Fax 033 8513840

www.kc-cieszyn.pl
 


|ZAMEK CIESZYN

ul. Zamkowa 3a, b, c, 43-400 Cieszyn

Tel. 033 8510821

Fax 033 8510821 w. 16

e-mail: info@zamekcieszyn.pl

www.zamekcieszyn.pl

 


TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

Pl. Teatralny 1, 43-400 Cieszyn

Tel./Fax 033 8577590

Organizacja widowni: 033 8581652

e-mail: teatr_cieszyn@poczta.onet.pl

www.teatr.cieszyn.pl