Urząd Miejski

|n|

URZĄD MIEJSKI
|n|
|n| RYNEK 1 (RATUSZ), 43-400 CIESZYN

|n|

Tel. centrala: 033 4794200

|n|

Fax 033 4794303

|n|

e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl

|n|


|n|

|n|

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

|n|

Naczelnik Wydziału

|n|

Ratusz, I piętro, pokój nr 7

|n|

Tel. 033 4794 210

|n|

e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

|n|


|n|

|n|

WYDZIAŁ FINANSOWY

|n|

Naczelnik Wydziału

|n|

Rynek 1, II piętro, pokój nr 30

|n|

Tel. 033 4794280

|n|

e-mail: finansowy@um.cieszyn.pl

|n|


|n| WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
|n|

|n|

ul. Kochanowskiego 14, I piętro, pokój nr 11, 12, 13

|n|

Tel. 033 4794358

|n|

Fax 033 4794361

|n|

e-mail: inwestycje@um.cieszyn.pl

|n|


|n| WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU  MIASTA

|n|

Naczelnik Wydziału

|n|

Ratusz, II piętro, pokój nr 23

|n|

Tel. 033 4794250

|n|

e-mail: srm@um.cieszyn.pl

|n|


|n| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

|n|

Naczelnik Wydziału

|n|

Ratusz, parter, pokój nr 03
|n|

|n|

Tel. 033 4794230

|n|

e-mail:grunty@um.cieszyn.pl

|n|


|n| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

|n|

Naczelnik Wydziału

|n|

Ratusz, I piętro, pokój nr 17

|n|

Tel. 033 4794270

|n|

e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl

|n|


|n| WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI
|n|

|n|

Naczelnik Wydziału
|n|

|n|

Ratusz, I piętro, pokój nr 3
|n|

|n|

43-400 Cieszyn

|n|

tel.(33) 4794 340,

|n|

  e-mail: kultura@um.cieszyn.pl

|n|

 

|n|

ZESPÓŁ DS. INFORMACJI

|n|

Ratusz, II piętro, pokój nr 23a

|n|

tel. (33) 4794 241

|n|

wr@um.cieszyn.pl

|n|


|n|

|n|

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

|n|

Naczelnik Wydziału

|n|

ul. Kochanowskiego 14

|n|

Parter, pokój nr 7

|n|

Tel. 033 4794371

|n|

e-mail: sok@um.cieszyn.pl

|n|


|n| WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

|n|

Naczelnik Wydziału

|n|

ul. Ratuszowa 1

|n|

Parter, pokój nr 1

|n|

Tel. 033 4794320

|n|

e-mail: modgik@um.cieszyn.pl

|n|


|n| URZĄD STANU CYWILNEGO

|n|

Kierownik USC

|n|

ul. Kochanowskiego 14

|n|

I piętro, pokój nr 17

|n|

Tel. 033 4794365

|n|

e-mail: usc@um.cieszyn.pl

|n|


|n|
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
|n|

|n|

ul.Kochanowskiego 14, 43-400 CIESZYN

|n|

tel. (33) 4794 367

|n|

tel./fax: (33) 4794 367

|n|

e-mail: gcr@um.cieszyn.pl

|n|


|n| BIURO KONTROLI

|n|

Kierownik Biura

|n|

ul. Kochanowskiego 14, 43-400 CIESZYN

|n|

pokój nr 11
|n|

|n|

Tel. (33) 4794 390

|n|

e-mail: kontrola@um.cieszyn.pl

|n|


|n| BIURO PRAWNE

|n|

Ratusz, I piętro, pokój nr 2

|n|

Tel. 033 4794228

|n|

 

|n|
|n|

 

|n|

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

|n|

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. 033 4794100

|n|

FAX 033 4794113

|n|

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl

|n|

www.zgk.cieszyn.pl
|n|

|n|


|n| Dział Transportu

|n|

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

|n|

Dyspozytor: Tel. 33 479 41 28

|n|


|n| Dział Gospodarki Odpadami
|n|

|n|

ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. 33 479 41 33, 33 479 41 22

|n|


|n| Dział Gospodarki Ściekami

|n|

ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. 33 851 55 35, 33 851 54 44

|n|


|n| Dział Cmentarzy, Zakład Pogrzebowy "Arkadia"
|n|

|n|

ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. 33 852 11 36 (telefon całodobowy)
|n|

|n|

 

|n|
|n|

 

|n|

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

|n|

ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. 033 8582890

|n|

Fax 033 8582890 w. 108

|n|

e-mail: mzdcieszyn@wp.pl

|n|

www.mzd.cieszyn.pl
|n|

|n|


|n| Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego

|n|

ul. Liburnia 4,
|n|

|n|

Tel. 033 8582890 w. 103, 109, 114

|n|


|n| Dział Wykonawstwa Drogowego

|n|

ul. Liburnia 4

|n|

Tel. 033 8582890 w. 111,113

|n|


|n| Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta

|n|

ul. Liburnia 4

|n|

Tel. 033 8582890 w. 102

|n|


|n| Dział Targowisk Miejskich

|n|

ul. Stawowa 6

|n|

Tel. 033 8523653

|n|


|n| Dział Głównego Mechanika

|n|

ul. Liburnia 4

|n|

Tel. 033 8582890 w. 110, 112

|n|

 

|n|

 

|n|

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH Spółka z o.o.

|n|

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. 033 8522560

|n|

e-mail: zbmcieszyn@iq.net.pl

|n|

www.zbm.cieszyn.pl
|n|

|n|


|n| Dział Lokalowy ZBM

|n|

ul. Liburnia 2

|n|

Tel. 033 8511886

|n|

Fax 033 8513363

|n|

 

|n|


|n|

|n|

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

|n|

ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. (033) 47 94 900 , 508 063 224

|n|

e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl

|n|

www.mops.cieszyn.pl

|n|

Filia nr 1
|n|ul. Srebrna 4 , 43-400 Cieszyn
|n|tel. (33) 852 3302

|n|

Filia nr 2

|n|

ul. Towarowa 6, 43-400 Cieszyn

|n|

tel. (033) 852 01 55

|n|

 

|n|


|n|

|n|

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

|n|

Al. Łyska 21, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel./Fax 033 8522044

|n|

e-mail: mosir_c@poczta.onet.pl

|n|

www.mosir-cieszyn.pl
|n|

|n|


|n| BIBLIOTEKA MIEJSKA

|n|

ul. Głęboka 15, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel./Fax 033 8520710

|n|

e-mail: biblioteka@um.cieszyn.pl

|n|

www.biblioteka.cieszyn.pl

|n|


|n| CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY "DOM NARODOWY"

|n|

Rynek 12, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel./Fax 033 8512520, 8510711

|n|

e-mail: kultura@domnarodowy.pl

|n|

www.domnarodowy.pl

|n|


|n| KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA

|n|

ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. 033 8513841

|n|

Fax 033 8513840

|n|

www.kc-cieszyn.pl
|n|

|n|


|n| ZAMEK CIESZYN
|n|

|n|

ul. Zamkowa 3a, b, c, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel. 033 8510821

|n|

Fax 033 8510821 w. 16

|n|

e-mail: info@zamekcieszyn.pl

|n|

www.zamekcieszyn.pl

|n|


|n| TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

|n|

Pl. Teatralny 1, 43-400 Cieszyn
|n|

|n|

Tel./Fax 033 8577590

|n|

Organizacja widowni: 033 8581652

|n|

e-mail: teatr_cieszyn@poczta.onet.pl

|n|

www.teatr.cieszyn.pl

|n|