Wykrzykiwał słowa nieprzyzwoite w Parku Pokoju

W dniu 29.08.2017r strażnicy miejscy interweniowali w Parku Pokoju w stosunku do mężczyzny, który wykrzykiwał wulgaryzmy w obecności innych przebywających tam osób. W związku z ujawnionym wykroczeniem, sprawca został wezwany do zachowania zgodnego z prawem i ukarany mandatem karnym.

Straż Miejska w Cieszynie przypomina: art. 141 Kodeksu Wykroczeń - Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.