Wyposażenie

Strażnik jest wyposażony w środki przymusu bezpośredniego i może ich używać wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie o strażach gminnych.
|n|


|n|

|n|

  Środkami przymusu bezpośredniego są:

|n|
  |n|
 1. |n|

  Siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony.

  |n|


  |n|

  |n|
 2. |n|
 3. |n|

  Kajdanki.

  |n|


  |n|

  |n|
 4. |n|
 5. |n|

  Pałki obronne wielofunkcyjne.

  |n|


  |n|

  |n|
 6. |n|
 7. |n|

  Psy obronne.

  |n|


  |n|

  |n|
 8. |n|
 9. |n|

  Paralizatory elektryczne.

  |n|


  |n|

  |n|
 10. |n|
 11. |n|

  Ręczne miotacze gazu.

  |n|


  |n|

  |n|
 12. |n|
|n|


|n|        Jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia jest niemożliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej bojowej przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie o strażach gminnych:

|n|
  |n|
 1. |n|

  W celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie strażnika lub innej osoby.

  |n|


  |n|

  |n|
 2. |n|
 3. |n|

  Przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby.

  |n|


  |n|

  |n|
 4. |n|
 5. |n|

  Przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palna bojową strażnikowi.

  |n|


  |n|

  |n|
 6. |n|
 7. |n|

  W celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój ochraniający przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne.

  |n|


  |n|

  |n|
 8. |n|
|n|

        W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych