Wyrzucał popiół z pieca do lasu

W dniu 17.01.2017r  Strażnicy Miejscy interweniowali na ulicy Fiołków w związku z informacją o osobie, która wywoziła do pobliskiego lasku popiół z pieca. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali mężczynę, który wysypywał pozostałości po spalaniu z pieca w postaci popiołu do lasu. Za swój naganny, niezgodny z prawem czyn, sprawca nieprawidłowego pozbywania się odpadów został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany do wysprzątania terenu. Zachowanie osoby było o tyle niezrozumiałe z uwagi na fakt, iż worki do gromadzenia m.in. popiołów z pieca można uzyskać w jednostce zajmującej się wywyozami odpadów na terenie miasta Cieszyna. Worki (koloru szarego) służące do gromadzenia tego typu odpadów wywożone są przez w/w jednostkę w ramach selektywnej zbiórki odpadów segregowanych (należy je wystawić w dniu zbiórki przed teren posesji).