Zaśmiecona działka

W dniu 31.03.2011r na ul. Zajęczej patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu porządku i czystości na terenach zielonych. Na terenie miejskim zalegał gruz, popiół, szkło i inne odpady. Po nr rej. samochodu, który regularnie zwoził gruz na działkę ustalono osobę odpowiedzialną - właściciela firmy budowlanej. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn osobie odpowiedzialnej będzie wydane polecenie na uprzątnięcie przedmiotowego terenu w wyznaczonym terminie. Po upływie tego terminu strażnicy przeprowadzą rekontrolę, jeżeli przedmiotowy teren nie będzie uprzątnięty zostaną zastosowane sankcje zgodnie z art. 10.2 u.u.c.p.g.