Zaśmiecone tereny

W dniu 02.04.2017r strażnicy podczas patrolowania miasta stwierdzili nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku przy ulicy Stawowej oraz Hajduka. Tereny zielone zaśmiecone były różnego rodzaju odpadami. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn osobom odpowiedzialnym wydano polecenia uprzątnięcia przedmiotowych terenów w wyznaczonym terminie.