Zaśmiecony teren

 

W dniu 04.12.2018r patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Stawowej.

Przedmiotowy teren zaśmiecony był między innymi elementami plastikowymi, elektrośmieciami, butelkami, itp. odpadami. Z uwagi na powyższe, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Cieszyn, osobie odpowiedzialnej za przedmiotowy teren zostało wydane polecenie jego uprzątnięcia w wyznaczonym terminie.