Zaśmiecony teren

 

 

W dniu 22.06.2019r patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Czarny Chodnik.

Przedmiotowy teren zaśmiecony był odpadami tj. butelkami plastikowymi i szklanymi, papierami, niedopałkami papierosów. Z uwagi na powyższe, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Cieszyn, osobie odpowiedzialnej za przedmiotowy teren zostanie wydane polecenie jego uprzątnięcia w wyznaczonym terminie.