Złamany słup

Patrol Straży Miejskiej interweniował w dniu 25.02.2017r na ulicy Frysztackiej w sprawie złamanego słupa, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. W rejonie jednego z punktów handlowych strażnicy stwierdzili złamany u podstawy drewnianny słup, który utrzymywał się dzięki przewodom telekomunikacyjnym. Miejsce niebezpieczne zostało przez strażników doraźnie zabepieczone przed dostępem osób postronnych, tak aby nikomu nic się nie stało. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony podmiot odpowiedzialny za infrastrukturę telekomunikacyjną, który dokonał wymiany przedmiotowego słupa - zagrożenie zostało usunięte.