ZNAKOWANIE ROWERÓW

 

 

 

Straż Miejska zaprasza do siedziby Straży Miejskiej w Cieszynie przy                             ul. Limanowskiego 7 każdego kto chciałby oznakować swój rower. 10 lipca będzie ku temu doskonała okazja. Tego dnia w godzinach 9-16 każdy mieszkaniec Cieszyna lub powiatu cieszyńskiego może bezpłatnie oznakować swój rower.

Wymagania wobec osób pragnących oznakować rower:

   - ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego (dokument potwierdzajacy tożsamość),

   - faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru,

   - zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru,

    CZYSTY, PRZEPISOWO WYPOSAŻONY ROWER !!!

Przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu roweru:

   - z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

   - z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej              jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

   - co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,

   - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

 

Będziemy się starać zachować reżim sanitarny wynikający ze stanu epidemii i prosimy o odpowiednie zachowanie również osoby, które odwiedzą nasze stanowisko. Przed znakowaniem prosimy umówić się indywidualnie w siedzibie komendy lub telefonicznie na konkretną godzinę.

Oprócz wskazanych wyżej wymagań właściciel roweru musi posiadać maseczkę lub materiał zasłaniający usta i nos.


W przypadku niedopełnienia wymogów wskazanych wyżej zastrzegamy sobie prawa odmowy oznakowania roweru!!!