Znakowanie rowerów "syntetycznym DNA"- Projekt "Bezpieczny rower"


 

Znakowanie rowerów "syntetycznym DNA"

Projekt "Bezpieczny rower" (nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290) realizowany przez Mestską Policie Cesky Tesin oraz Straż Miejska w Cieszynie, współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Forensyczne znakowanie identyfikacyjne syntetycznym DNA, to metoda znakowania cennych rzeczy, nie tylko rowerów, polegająca na naniesieniu niewidocznego dla oka specjalnego środka z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz wprowadzeniu oznakowanej rzeczy do lokalnego rejestru, a nastepnie zarejestrowaniu w Narodowym Rejestrze REFIZ.

Ochrona rowerów i innego sprzętu przy pomocy forensycznego znakowania identyfikacyjnego jest nowoczesnym sposobem prewencji, która ma przede wszystkim na celu zapobieganie kradzieżom oraz łatwą identyfikację odzyskanego majątku. Główną jej zaletą jest łatwa aplikacja, wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz długotrwałość. Do znakowania używa się substancji nietoksycznych i bezpiecznych dla zdrowia, które po zaschnięciu są niewidoczne gołym okiem i niemożliwe do usunięcia bez widocznego uszkodzenia.

Podczas znakowania rowerów wypełniany jest formularz rejestracyjny, a właściciel otrzymuje legitymację rejestru. Ponadto właściel wypełnia oświadczenie zezwalajace na przetwarzanie danych osobowych oraz przedkłada fakturę potwierdzającą nabycie roweru lub wypełnia oświadczenie o nabyciu roweru. Formularz zgłoszeniowy zawiera: kod, rodzaj zestawu znakującego, charakterystyczne dane roweru (marka, producent, rodzaj i typ roweru, rok produkcji, typ ramy, nr ramy, kolor ramy, wielkość ramy, ilość przerzutek, hamulce, stan techniczny, 6 zjęć) oraz dane kontaktowe właściciela. Do tego rejestru ma dostęp wyłącznie administrator rejestru (Straż Miejska w Cieszynie) oraz podmioty przez niego upoważnione, lub którym z mocy ustawy jest obowiązany udostępnić (np. Policja, Sąd, Prokuratura). Rejestr lokalny jest powiązny z Narodowym Rejestrem REFIZ, w którym ewidencjonuje się organizację znakującą rower, opis roweru z fotografiami, kod rejestracyjny. Rejestr forensycznego znakowania identyfikacyjnego dostępny jest na stronie internetowej www.refiz.eu. Usługa znakowania rowerów przez Straż Miejską w Cieszynie jest bezpłatna.

Wymagania wobec osób pragnących oznakować rower:

  • ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego (dokument potwierdzający tożsamość),

  • faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru (wypełniane w miejscu znakowania),

  • zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru (wypełniane w miejscu znakowania),

  • czysty, przepisowo wyposażony rower.

Aby oznakować rower, wystarczy śledzić informacje zamieszczone w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych Straży Miejskiej w Cieszynie http://sm.cieszyn.pl. i Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie http://cieszyn.slaska.policja.gov.pl. oraz pojawić się z jednośladem we wskazanym w komunkacie miejscu.