Aktualności

 • Znakowanie rowerów!!!

  Znakowanie rowerów dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego zaplanowano w dniu 24 sierpnia 2019r na Rynku w godzinach 09:00 – 14:00.

 • Zakłócają porządek publiczny

  W ostatnich dniach do Straży Miejskiej w Cieszynie napływają liczne zgłoszenia dotyczące zakłóceń porządku publicznego przez „osoby bezdomne”.

 • Wolne stanowiska pracy w Straży Miejskiej (3 wakaty)

  Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy. Nabór trwa do dnia 16 sierpnia 2019 roku. Szczegóły dotyczące naboru, wymaganych dokumentów oraz warunków pracy znajdują się w załącznikach.

 • Duże zainteresowanie znakowaniem rowerów!

  Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja "Bezpieczny rower"- znakowanie rowerów metodą "syntetycznego DNA" na cieszyńskim Rynku. Akcja przeprowadzona została w dniu 11 lipca przez Straż Miejską w Cieszynie  w ramach Projektu nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290, współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

 • Uwaga! Kolejna okazja do oznakowania roweru.

  Straż Miejska zaprasza na cieszyński Rynek każdego kto chciałby oznakować swój rower. 11 lipca będzie ku temu doskonała okazja.

 • Zaśmiecony teren

  W dniu 22.06.2019r patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Czarny Chodnik.