Akcja "Bezpieczne Wakacje 2017"

Wzorem lat poprzednich w miesiącu czerwcu Straż Miejska w Cieszynie przystąpiła do akcji „Bezpieczne Wakacje 2017”.

Akcja ma charakter prewencyjno – profilaktyczny i adresowana jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Cieszyna. Celem akcji jest promowanie bezpiecznego zachowania dzieci podczas ich wypoczynku wakacyjnego w różnych sytuacjach. Tegoroczną akcję w dniu 02.06.2017r zapoczątkowały prelekcje przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny. Strażnik miejski między innymi przypomniał uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw w wodzie. Zapoznał również słuchaczy z numerami alarmowymi poszczególnych służb oraz numerem alarmowym 112. Spotkania uatrakcyjniła specjalnie stworzona na w/w okoliczność prezentacja multimedialna. Słuchacze wykazali się także dużą wiedzą na temat swojego bezpieczeństwa odpowiadając m.in. na zadawane przez funkcjonariusza SM pytania. W najbliższych dniach strażnik miejski uda się z wizytą do uczniów kolejnych cieszyńskich szkół.