na pomoc osobom bezdomnym

Od zeszłego tygodnia, z uwagi na znaczny spadek temperatury powietrza, patrole Straży Miejskiej w Cieszynie wzmogły kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Z uwagi na występujące spadki temperatury powietrza połączone nieraz z opadami śniegu, dłuższe przebywanie w takich warunkach może zagrażać zdrowiu a nawet życiu tych osób. Niejednokrotnie odzież, w którą ubrane są osoby bezdomne, nie zapewnia im odpowiedniej ochrony przed panującym zimnem. W razie stwierdzenia takich przypadków Strażnicy Miejscy umieszczają interwencyjnie bezdomnych w Ośrodku Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie, gdzie osoby znajdującej się w nagłej potrzebie uzyskują doraźną pomoc. O każdej z takich spraw powiadamiany zostaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej celem objęcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej niezbędną opieką.

Straż Miejska  apeluje do mieszkańców aby nie byli obojętni na los osób bezdomnych. Strażnicy stale monitorują miejsca gdzie mogą pojawić się osoby bezdomne, a ponadto pod numerem 986 oczekują na informacje o osobach potrzebujących pomocy.