pomoc osobom bezdomnym

Minusowa temperatura stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych. Z uwagi na występujące obecnie silne mrozy patrole Straży Miejskiej wzmogły kontrole potencjalnych miejsc przebywania osób bezdomnych. Ostatnie interwencje miały miejsce w dniach: 22.02.2018r gdzie w piwnicy jednego z budynków mieszczącego się przy ulicy Limanowskiego przebywała osoba bezdomna. Kolejne zdarzenie miało miejsce w wiacie gospodarczej przy ulicy Zofii-Kosak gdzie znajdował się bezdomny mężczyzna. Natomiast w dniach 26 i 28.02.2018r do Komendy Straży Miejskiej stawiły się dwie zziębnięte osoby bezdomne z prośbą o pomoc z uwagi na panujące warunki atmosferyczne. We wszystkich przypadach strażnicy miejscy udzielili potrzebującym osobom pomocy w postaci umieszczenia ich w Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie. O powyższych przypadkach poinformowany również został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

STRAŻ MIEJSKA zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Cieszyna aby nie byli obojętni na los osób bezdomnych i o wszelkich przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu takich osób powiadamiali dyżurnego Komendy Straży Miejskiej w Cieszynie pod numerem alarmowym 986.