Pomoc osobom bezdomnym

W ramach programu "Bezpieczny Cieszyn" Straż Miejska, w okresie zimowym, prowadzi działania informacyjne dla bezdomnych. Rozdawane są ulotki, w których zawarte są informacje na temat formy i miejsc uzyskania pomocy. W nocy z 28.01-29.01.2011r takie działania prowadzone były z funkcjonariuszem Policji oraz pracownikami MOPS-u. Kontrolą były objęte miejsca gdzie najczęściej można spotkać osoby bezdomne.