Prawa i obowiązki

Straż Miejska w Cieszynie jest umundurowaną formacją samorządową powołaną przez Radę Miejską Cieszyna do ochrony porządku publicznego na terenie miasta. Spełnia ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.|n|