Różnice w przepisach po obu stronach granicy - rowerzyści

Różnice w przepisach o ruchu rowerów po obu stronach granicy!

 

Cieszyn i Czeski Cieszyn wydają się dziś być jednym miastem. Pomimo tego w obu obowiązują odmienne przepisy prawne, między innymi dla rowerzystów.

Ponieważ po obu stronach Olzy przybywa tras i ścieżek rowerowych oraz wzrasta popularność turystyki rowerowej, przedstawiamy podstawowe różnice w przepisach ruchu drogowego, dotyczących rowerzystów oraz obowiązkowego wyposażeniu rowerów.

W Czeskiej Republice istnieje obowiązek używania kasków przez rowerzystów, którzy nie ukończyli 18 lat. Nie ma natomiast obowiązku posiadania dzwonka. Jak do tej pory w Polsce nie ma obowiązku używania kasku, natomiast rower musi posiadać dzwonek. U nas wystarczy, że rower jest wyposażony w jeden hamulec, natomiast w Czechach rower powinien posiadać dwa hamulce. Po naszej stronie Olzy rowerzysta mający pod opieką dziecko poniżej 10 lat jadące rowerem może poruszać się po chodniku oraz po lewej stronie jezdni, jeżeli nie ma chodnika, ani drogi dla rowerów i traktowany jest jak pieszy. W Czechach po chodniku może jeździć tylko dziecko poniżej 10-ciu lat, natomiast po drodze publicznej dziecko do 10 lat może poruszać się tylko pod opieką osoby w wieku powyżej 15 lat. W Polsce rowerzysta może również korzystać z chodnika w terenie zabudowanym, jeżeli jego szerokość wynosi przynajmniej 2 metry i dopuszczalna prędkość dla pojazdów przekracza 50 km/h oraz nie ma tam ścieżki rowerowej, ani specjalnego pasa ruchu dla rowerów. Również można u nas jeździć po chodniku, gdy występują niedogodne warunki, takie jak śnieg, deszcz, mgła i inne, powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzysty. W Czechach zabroniona jest jazda po chodniku rowerzystom mającym więcej niż 10 lat. Dorosły rowerzysta poruszając się chodnikiem musi rower prowadzić.

Zarówno w Polsce jak i w Czechach na ścieżce przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów, rowerzysta nie może powodować zagrożenia i musi ustępować pierwszeństwa pieszym.

Po obu stronach Olzy osoby poruszające się na wrotkach, rolkach i deskorolkach zaliczane są do kategorii pieszych ale i one muszą uważać aby nikogo nie potrącić.

Podstawową zasadą obowiązującą rolkarzy i deskorolkarzy jest to, że nie wolno im jeździć po ulicy. Natomiast, gdy jazda odbywa się po chodnikach, w parkach albo na ścieżkach rowerowych wspólnie z rowerzystami, to należy zachować szczególną uwagę i ostrożność.

Zalecane jest również, aby rolkarz poniżej 10 lat znajdował się pod opieką osoby dorosłej oraz żeby pamiętał o używaniu ochraniaczy i kasku, gdyż powinno to być rzeczą oczywistą.

Istotna różnica w przepisach dotyczy osób poruszających się na hulajnogach. Po Czeskiej stronie Olzy hulajnoga zaliczana jest do pojazdów bezsilnikowych i osoby z niej korzystające obowiązują przepisy takie same, jak rowerzystów. W Polsce natomiast osoby jeżdżące na hulajnogach zalicza się do kategorii pieszych.

Kto ma pierwszeństwo przejazdu?

W Czechach nie są jeszcze tak powszechne przejazdy dla rowerzystów wyznaczone na jezdni, jednak jeden z nich powstał niedawno w Czeskim Cieszynie i znajduje się koło mostu Wolności. Rowerzyści, ani kierowcy nie maja tam pewności, kto ma na nim pierwszeństwo. „Rowerzysta na takim przejeździe musi ustępować pierwszeństwa pojazdom. Rowerzystę ostrzega przed tym trójkąt namalowany na ścieżce rowerowej przed przejazdem.” - wyjaśnia Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Czeskim Cieszynie – Michał Wawrzyk.

Obowiązkowe wyposażenie roweru!

Nie zapominajmy, że rower jest środkiem komunikacyjnym i rowerzysta chcący poruszać się po drogach publicznych powinien przestrzegać przepisów dotyczących obowiązkowego wyposażenia.

Czeskie przepisy określają, że rower powinien posiadać:

* dwa niezależne od siebie hamulce (przedni i tylny),

* przednie białe światło odblaskowe oraz tylne odblaskowe czerwone,

* pomarańczowe odblaski po obu stronach pedałów,

* pomarańczowe odblaski w szprychach obu kół w tym minimum jedna z każdej strony,

* rowerzysta poniżej 18-tego roku życia musi chronić głowę kaskiem.

Podczas zmniejszonej widoczności do obowiązkowego wyposażenia należą także:

* światło przednie białe oraz tylne czerwone (w przypadku podczas dobrej widzialności można je zastąpić mrugającymi).

Polskie przepisy stanowią, że rower powinien być wyposażony w:

* z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

* z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt
oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

* w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3 PRD (kierunkowskazy), jeżeli konstrukcja roweru lub
wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru
zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

* co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

* w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

 

Opracował: Zespół Transgraniczny ds porządku publicznego i bezpieczeństwa miast: Cieszyna
i Czeskiego Cieszyna.