Śnieg i lód zalegał na chodnikach

 

 

W ostatnich dniach wzrosła ilość interwencji związanych ze stwierdzonymi przez strażników, nieprawidłowościami w utrzymaniu chodników na terenie miasta. Na chodnikach zalegał śnieg i lód, który utrudniał poruszanie się pieszych. W wyniku podjętych interwencji przez Straż Miejską osoby odpowiedzialne za należyte utrzymanie chodników ukarano i nakazano w wyznaczonym terminie oczyścić chodniki ze śniegu i lodu.